rchg.net
当前位置:首页 >> 2.15*6.8竖式 >>

2.15*6.8竖式

2.15 × 6.8 = 14.62竖式见图:

这5大题,解答过了,过程分别如上

23.5×7.6=178.6; 15.75÷2.1=75; 8÷0.9≈8.89.

(1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18= (5)101.7÷9= (6)243.2÷64= (7)16.8÷28= (8)15.6÷24= (9)0.138÷15= (10)1.35÷27= (11)0.416÷32= (12)3.64÷52= (13)91.2÷3.8= (14)0.756÷0.18= (15...

用竖式计算下面各题。 (1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18=   (5)101.7÷9=(6)243.2÷64=   (7)16.8÷28=  (8)15.6÷24=(9)0.138÷15=   (10)1.35÷27=(11)0.416÷32=(12)3...

(1)20.88÷2.4≈10,(2)0.15÷0.6≈0.3(3)7.68÷0.8≈7,(4)3.36÷2.8≈1,(5)1.107÷0.09≈11,(6)0.832÷0.16≈4;(1)20.88÷2.4=8.7,(2)0.15÷0.6=0.25,(3)7.68÷0.8=9.6,(4)3.36÷2.8=1.2,(5)1.107÷0.09=12.3,(6)0.832÷0.16=5.2.

(1)20.88÷2.4≈10,(2)0.15÷0.6≈0.3(3)7.68÷0.8≈7,(4)3.36÷2.8≈1,(5)1.107÷0.09≈11,(6)0.832÷0.16≈4;(1)20.88÷2.4=8.7, (2)0.15÷0.6=0.25, (3)7.68÷0.8=9.6, (4)3.36÷2.8=1.2, (5)1.107÷0.09=12.3, (6)0.832÷0...

46×22= 606-208= 603÷7= 198+303= 426÷4= 23×37= 46×58= 326×5= 482÷8= 370÷7= 784-685= 76×15= 486÷2= 607÷5= 900-807= 915÷3= 560÷4= 458+542= 423÷3= 87×19= 362÷6= 525÷3= 254÷5= 192÷4= 602÷7= 839÷9= 726÷6= 51×16 = 78×22= 416÷...

90.6÷2 =45.3 31.2÷6 =5.2 39.6÷11 =3.6 95.2÷28 =3.4 36.8÷16 =2.3 49.5÷15 =3.3 _45.3___ 2|90.6 8 —————— 10 6 10 —————— 6 6 —————— 0

1、45+15×6= 135 2、250÷5×8=400 3、6×5÷2×4=60 4、30×3+8=98 5、400÷4+20×5= 200 6、10+12÷3+20=34 7、(80÷20+80)÷4=21 8、70+(100-10×5)=120 9、360÷40= 9 10、40×20= 800 11、80-25= 55 12、70+45=115 13、90×2= 180 14、16×6= 96 15、300×6=...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com