rchg.net
当前位置:首页 >> 淮上与友人别 >>

淮上与友人别

扬子江的岸边杨柳依依,那乱飞的柳絮,愁坏了渡江的游子。晚风阵阵,从驿亭里飘来几声笛声,我们就要离别了,你要去潇水和湘水流经的城镇(今湖南一带),而我要去京城长安。

最精简的一句话概括:(推荐) 《淮上与友人别》这首诗通过描写彼此分别、愁上心头的况味,以及握别岸头的情景,表达了作者和友人的依依惜别之情。 复杂一点: 《淮上与友人别》是诗人在扬州与友人分手时所作。“淮上”即指扬州。这首诗不是送别,...

扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。 长江边上杨柳依依,那乱飞的柳絮,愁坏了渡江的游子。 数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。 晚风阵阵,从驿亭里传来几声笛声,我们就要离别了,你要去潇湘大地,而我要去京城长安。

淮上与友人别 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。 数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。 huái shàng yǔ yǒu rén bié yáng zǐ jiāng tóu yáng liǔ chūn , yáng huā chóu shā dù jiāng rén 。 shù shēng fēng dí lí tíng wǎn , jūn xiàng xiāo xiāng...

与朋友离别,是唐代诗人郑谷创作的七绝。这首诗通过江头春色、杨花柳丝、离亭宴饯、风笛暮霭等一系列物象情景对离情进行反复渲染,使临歧握别的黯然伤魂,各向天涯的无限愁绪,南北异途的深长思念,乃至漫长旅程中的无边寂寞得到充分地表达。

淮上与友人别 朝代:唐代 作者:郑谷 【原文】 扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。 数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。 【译文】 扬子江的岸边杨柳依依,那乱飞的柳絮,愁坏了渡江的游子。晚风阵阵,从驿亭里飘来几声笛声,我们就要离别了,你要去...

一二句写景抒情.“扬子江头杨柳春”,绘春意盎然之美景,隐含内心的喜悦之情.“扬子江头”是地点,“春”是时间,“杨柳”是眼前景.在春和景明的日子,伫立扬子江头,放眼望去,但见杨柳青青,婷婷袅袅,柳丝轻拂,婀娜多姿.于杨柳柔情万千的风姿中,自可想见诗人的...

《淮上与友人别》这首诗通过描写彼此分别、愁上心头的况味,以及握别岸头的情景,表达了作者和友人的依依惜别之情.

这是一首七言绝句.通常所说的格律诗指的是近体诗,也叫今体诗,分为律诗、绝句和排律其中四句的为绝句,也叫截句,八句的为律诗,八句以上的为排律;按每句字数又可分为七言和五言,《淮上与友人别》原诗如下: 淮上与友人别 扬子江头杨柳春, 杨花愁杀...

“数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。”长亭外的渡口即发的船舶,不时传出笛声,与友人临别话语,只是友人渡江南往潇湘(今湖南一带),自己则北向长安(不知何时才能再见)。前面三句都是写景,而最后一句“君向潇湘我向秦”貌似是在写距离,其实是...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com