rchg.net
当前位置:首页 >> 八年级下册 >>

八年级下册

《酬乐天扬州初逢席上见赠》刘禹锡(八下课内) 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。 《赤壁》杜牧(八下课内) 折戟沉沙铁未销,自将磨洗...

1. 分式的定义:如果A、B表示两个整式,并且B中含有字母,那么式子 叫做分式。 分式有意义的条件是分母不为零,分式值为零的条件分子为零且分母不为零 2.分式的基本性质:分式的分子与分母同乘或除以一个不等于0的整式,分式的值不变。 ( ) 3....

人教版语文八年级下册文言文原文、翻译 21《与朱元思书》吴均 原文: 风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。 水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。 夹岸高山,皆生寒...

25 诗词曲五首 酬乐天扬州初逢席上见赠 刘禹锡 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。 赤 壁 杜牧折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与...

八年级下册历史知识点汇总 第一单元——第三单元(期中) 第一课 中国人民政治协商会议 1、时间:1949年9月 2、地点:北平 3、主要内容:会议通过了《中国人民政治协商共同纲领》(起了临时宪法的作用)。选举毛泽东为中央人民政府主席;大会决定...

【酬乐天扬州初逢席上见赠 刘禹锡】 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。 【赤壁 杜牧】 折戟沉沙铁未销, 自将磨洗认前朝。 东风不与周郎...

八年级下册生字 第一单元 1、绯红(fēi hóng) 标致(biāo zhì) 落第(luò dì) 不逊(bù shùn) 诘责(jié zé) 托辞(tuō cí) 油光可鉴(yóu guāng kě jiàn) 抑扬顿挫(yì yáng dùn cuò) 深恶痛疾(shēn wù tòng jí) 2、翳(yì) 责罚(zé fá) 气量(qì liàng) ...

八年级下学期历史期末考试复习资料 第一课 中国人民站起来了 1、中国人民政治协商会议的召开(略) 2、新中国的成立(1949年10月1日) (1)成立标志——开国大典(毛泽东宣告中华人民共和国中央人民政府成立了) 周恩来——政务院总理(注意,不是国...

全本PDF,百度网盘直接下载。=-= 链接: https://pan.baidu.com/s/1TPeZJMBlxivpIFfNsOzeuA 密码: usu3

如图

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com